fbpx

En aktiv scoutkår i Borås

Kallelse och dagordning till Extra kårstämma för S:t Örjans scoutkår

Datum: 2022-03-21

Tid: 18.00

Plats: Örjanshus, Andra Villagatan 14

Kallade: Alla medlemmar i S:t Örjans scoutkår

Vi bjuder på smörgåstårta.

Länk till anmälan för mat och fika under stämman

Dagordning

  1. Mötet öppnas 
  2. Val av mötesordförande 
  3. Val av mötessekreterare 
  4. Justering av röstlängden 
  5. Eventuella adjungeringar 
  6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
  7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats 
  8. Godkännande av dagordningen 
  9. Proposition Stadgeändring, andra beslutsomgången
  10. Mötet avslutas